miércoles, diciembre 29, 2004

Los vascos

Ηθηκά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βασκικού λαού είναι ο αυτοσεβασμός, η φυλετική υπερηφάνεια και η έμμονη προσήλωσεις εις τα πάτρια...
Reproduzco aquí el retrato del pueblo vasco en un libro de Σ. Δωρικός & Κ. Χατζηγιαννάκης, publicado por la editorial Ελεύθερη Σκέψις en Atenas en 2001: Η Ελληνική ρίζα των βάσκων.
Continúa diciendo:
"Οι βάσκοι διεκρίθησαν πάντοτε δια το πολεμικόν μένος και την στρατιωτικήν τους αρετήν. Αρέσκονται εις τις σωματικές ασκήσεις και είναι υγιέστατοι, ρωμαλεοι, ανδρείοι και ριψοκίνδυνοι, ευθείς, με ζωηρή φαντασία, προσηνείς και ευγενέστατοι, θερμόαιμοι και ενθουσιώδεις. Η φιλοξενία είναι παραδειγματική, θεωρουμένη ως ιερόν καθήκον."
Aunque no sé "euskera", no me convencen los malabarismos que hacen los autores para "demostrar" la procedencia helénica de este idioma. De todos modos, se agradece cualquier contribución que ayude a que el pueblo vasco deje de ser un total desconocido en Grecia.

lunes, diciembre 27, 2004

BECAS

Como nos ha parecido que puede interesaros y queda ya poco tiempo incluimos también aquí, en el "blog", la información que acabamos de recibir de la Consejería de Educación en Roma:


"El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Agencia Española de Cooperación Internacional, ofrece en el marco de su convocatoria anual de becas 2005 unas Becas para Profesores Extranjeros No Hispanoamericanos de Español para el Curso de la escuela de Verano de Madrid. Se trata de unas becas de verano para un Curso de dos meses (para un total de 200 profesores, en el llamado programa I.A ). Desde 2005 el Curso llevará aparejado el Título propio de la Universidad Complutense de Madrid de "Experto en enseñanza del español como lengua extranjera/ ELE" en el que participará también el Instituto Cervantes".
IMPORTANTE: Las becas se deben solicitar online en www.becasmae.es hasta el próximo 31.12.04.

miércoles, diciembre 22, 2004

espanol urgente

hola!
la agencia EFE tiene en su pagina web un apartado muy interesante llamado Espanol Urgente donde se solucionan algunas dudas sobre el uso de la lengua, asi como un foro en el que se puede participar.
la direccion es
http://www.efe.es
Tambien aprovecho el mensaje para desearos Feliz Navidad!
un cordial saludo
beatriz

sábado, diciembre 18, 2004

La clase de español y la xenofobia



Muchas veces pensamos que nuestro trabajo consiste solamente en transmitir conocimientos, cuando el alumno ni aprende todo lo que enseñamos ni sólo eso (gracias a Dios). Según el "efecto mariposa" cualquier mínima acción por nuestra parte tiene repercusiones inimaginables...
En todas las clases hay momentos en que es inevitable y conveniente referirse a la actualidad. Habiendo en Grecia tantos inmigrantes de origen albanés, es lógico que muchos de los protagonistas de sucesos desafortunados sean de este origen y que se hagan comentarios a la ligera que engloben a cualquier persona de tal etnia. En estos casos siempre comento que una de las personalidades del s.XX que más admiro, la Madre Teresa de Calcuta, aunque nacida en Kossovo, era de este origen étnico.
¿Lo sabíais?

!Basta un ejemplo positivo para contrarrestar argumentos de tipo racista!

viernes, diciembre 17, 2004

¿Ideas para una última clase antes de Navidades?

Un colega de Suiza, Antonio Moreno, ha publicado una interesante actividad en la Red para la historia de Arturo Pérez Reverte "Cuento de Navidad". Está en archivo "Word" y podéis bajároslo a vuestro ordenador pinchando en esta dirección:
http://www.vsg-aspe.ch/material/2Gramatica-lengua/1moreno/Navidad-cuento_urbano.doc
También podéis encontrar cosas en:
Incluso menciona la figura del "Olentzero" en mi tierra ...

Con mis mejores deseos...

Aula de español

Hola a tod@s!
Os remito esta información que me ha llegado de la Universidad Antonio de Nebrija. Quizás pueda interesaros:

XIIIª Aula de EspañolJornadas de Formación Continua del Profesorado de E/LE(21-22 enero de 2005)
http://www.nebrija.com/otros_cursos/aula/index.htm

Jornadas auspiciadas por la Comunidad de Madrid (orden 5810/2002 de 7 de noviembre)Esta nueva edición de AULA DE ESPAÑOL reúne a profesionales de distintas áreas de conocimiento para proponer reflexiones y respuestas a las inquietudes de los docentes de lengua en su quehacer cotidiano. La interdisciplinariedad de este seminario nos lleva a proponer temas variados, como los procesos de motivación y dinamización de aulas; la dimensión intercultural en educación; la evaluación de las habilidades comunicativas y la enseñanza de la gramática de manera atractiva y funcional.Pretendemos un auténtico encuentro que permita la actualización y puesta en común de recursos, experiencias y opiniones.
Fechas: Las jornadas se celebrarán el viernes 21 y el sábado 22 de enero de 2005.
Duración del curso: 10 horas
Precio: 80 euros
Horario: Viernes 21, de 17:00 a 20:30; sábado 22, 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00
Certificación: Al final del seminario los participantes recibirán un certificado de asistencia expedido por la Universidad Antonio de Nebrija.
Lugar de realización: Universidad Antonio de Nebrija Campus de la Dehesa de la Villa C/ Pirineos, 5528040 MadridTlf.: (34) 91 452 11 00
Objetivos: Contribuir a ampliar los criterios y los recursos didácticos de los docentes de español como lengua materna (LM) y como lengua extranjera (L2).
Actualizar sus conocimientos y competencias en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas.
Metodología: Integra aspectos teóricos y prácticos
Persigue la intervención activa de los participantes
Destinatarios:
Profesores de español como lengua extranjera (LE) que ejercen su trabajo en España o en el extranjero.
Profesores de lengua española en contexto escolar.
Licenciados y estudiantes de último año de áreas de conocimiento afines, interesados por la enseñanza del español como lengua extranjera o como segunda lengua.
Programa
Viernes 2117:00 – 18:30 Luz Martínez Ten (Universidad Carlos III)Dinámicas de aula para fomentar la motivación y el aprendizaje cooperativo en LM y en LE.18:30 – 19:00 Pausa19:00 – 20:30 Montserrat Grañeras (CIDE – Ministerio de Educación y Ciencia)La dimensión intercultural en la educación. Reflexiones y recursos.Sábado 219:30 – 11:00 Concha Moreno (Universidad Antonio de Nebrija)La gramática puede ser algo divertido ¿y necesario?11:00 – 11:30: Pausa11:30 – 13:00 Neus Figueras (Departament d'Educació - Generalitat de Catalunya)La evaluación: del dicho al hecho13:00 – 14:30 Feria del libro Presentación de novedades editorialesLingüística aplicada a la enseñanza de ELEPosters que recogen las últimas investigaciones del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Antonio de Nebrija a la enseñanza de ELE.16:00 – 17:30 Ana Isabel Blanco Gadañón (CEHI – Universidad Antonio de Nebrija)Aspectos socioculturales en el aula de ELE17:30 – 17:45: Pausa17:45 – 19:15 Marta Higueras (Instituto Cervantes) y Marta Sanz (Universidad Antonio de Nebrija)El Quijote en el aula. A propósito de su cuarto centenario.19:15 – 19:30: Pausa19:30 – 20:30: Mesa redonda Necesidades y retos del aula de español como LM y como LE. Coordinada por Marta Baralo e integrada por Profesores y Formadores de profesores de español.20:30 Despedida y entrega de certificados.Vino español--

David García-Ramos Gallego
Dpto. Lenguas Aplicadas (postgrado)
Universidad Antonio de Nebrija
http://www.nebrija.com/titulaciones/espanol.htm
e-mail: dgarciar@nebrija.es
Telf.: +34 91 452 11 00
FAX: +34 452 11 10


lunes, diciembre 13, 2004

canciones

hola!
en la pagina de la Consejeria de Educacion de Belgica y los Paises Bajos hay publicado un libro en PDF sobre el uso de las canciones en ele, os indico aqui la direccion por si alguien esta interesado.
saludos
beatriz
http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/tareas.htm

Se equivocó la paloma

Si queréis leer este poema de Alberti que he publicado en la sección de poesía de mi página podéis hacerlo pinchando aquí: "Se equivocó la paloma"

Si hay algún aficionado a la poesía le agradeceré mucho que colabore en


sábado, diciembre 11, 2004

Lo que cambian los tiempos

En un método para el autoaprendizaje del español publicado en Atenas en 1922 aparece el siguiente modelo de carta para responder a una prima que se muestra interesada por nuestra salud:

Es curioso ver cómo cambia la expresión de la cortesía en pocos años...

¿Os imagináis una carta así en los DELE?

¿Qué puntuación pensáis que tendría en adecuación?



jueves, diciembre 09, 2004

sobre las jornadas

hola!
las jornadas me han parecido muy interesentes, sin embargo me gustaria que los talleres no duraran mas de dos horas. por ejemplo, el del video era muy interesante, pero despues de dos horas era un poco dificil mantener la atencion.
tambien me gustaria sugerir el tema de la ensenanza de la historia a traves de la clase de ele, creo que puede ser muy interesante!
saludos
beatriz

Se pide colaboración en el "blog"

Realmente esto es algo nuevo para mí y todavía no sé muy bien cómo funciona. Por eso pido disculpas a los socios de ASPE pero creo que debemos aprovechar todos los canales de comunicación y de información que ofrecen las NN.TT.
Animaos a colaborar.

miércoles, diciembre 08, 2004

Feliz Navidad


Las Navidades se acercan y queríamos desearos a todos los socios y amigos de ASPE unas felices fiestas y salud, amor y paz en el 2005.

¿Qué os han parecido las Jornadas de 2004?


Nos interesa mucho la opinión de todos los socios. La buena marcha de la Asociación depende de todos y cada uno de sus miembros.